Εικαστικά: Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 - Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022