Όστρακα που χρονολογούνται στην Κλασική περίοδο και συγκεκριμένα στον 4ο αιώνα π.Χ, εντοπίστηκαν από τη Γαλλική αρχαιολογική αποστολή που ολοκλήρωσε την ανασκαφική περίοδο 2022 στη θέση Παμπούλα στη Λάρνακα, δηλαδή στο αρχαίο Κίτιον.