Πτυχία σε στελέχη του ιδιωτικού, του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης, απένειμε σε τελετή ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκος Ι. Κούσιος.