Μια υποτροφία για φοίτηση στο Κολλέγιο της Ευρώπης, προσφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο μνημονίου συναντίληψης που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2021, μεταξύ των δύο μερών, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.