Μετά τον Σύνδεσμο Γονέων του Λανιτείου Λυκείου και ο Σύνδεσμος Γονέων του Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στη Λεμεσό, ζητά την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας για τη διδακτέα ύλη, ζητώντας ακύρωση των τετραμήνων για τους τελειόφοιτους και προειδοποιώντας με δυναμικά μέτρα μετά τις 5 Δεκεμβρίου.