Την εξασφάλιση πιστοποίησης από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την «Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον», ανακοίνωσε τo Cyprus International Institute of Management (CIIM).