Εικαστικά: Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022 - Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022