Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πληροφορικής για μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης διοργανώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society - CCS), σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.