Τα καθήκοντα του, ως νέος Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, ανέλαβε επίσημα από την 1η Φεβρουαρίου 2023 ο Καθηγητής Σταύρος Μαλάς, ο οποίος διαδέχεται τον πρώτο Πρόεδρο και εκ των ιδρυτών του ΙΚυ, καθηγητή Κώστα Ν. Παπανικόλα.