Συνέδριο Σχολικής εκπαίδευσης με θέμα «Όραμα για το νέο Ευρωπαϊκό σχολείο: δημιουργικό, συμπεριληπτικό, αειφόρο», διοργάνωσε την Τετάρτη, 1η Φεβρουάριου, το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.