Εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες και πολλοί εκπαιδευτικοί γνώρισαν με βιωματικό τρόπο άγνωστες γωνιές της Κύπρου και εμβάθυναν σε κάποιες γνωστές, στα οκτώ χρόνια που λειτουργεί το πρόγραμμα των μαθητικών περιηγήσεων στα θρησκευτικά και πολιτιστικά μονοπάτια της Κύπρου, όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.