Με επίκεντρο το κυπριακό περιβάλλον άρχισε από τον Μάη και ολοκληρώνεται σε 18 μήνες κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Αποτυπώσεις της κυπριακής ταυτότητας στον Τύπο τις τελευταίες δύο δεκαετίες: Ένας οδηγός οικοδόμησης της ειρήνης». Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας και το ερευνητικό κέντρο Memory and Narrative Centre και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος βοήθειας για την τ/κ κοινότητα.