Την σύνθεση του Advisory Board (γνωμοδοτικού συμβουλίου) του για το 2023-2024 ανακοίνωσε το CIM-Cyprus Business School κατά την διάρκεια επίσημου γεύματος που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου, στη Λευκωσία.