Ο Α’ Τόμος του Ερευνητικού Ινστιτούτου Κυπριακού Πολιτισμού και Αρχαιολογίας «Αλέξανδρος Μαλιός» για τις Κυπριακές Αρχαιότητες (AMRICHA) θα παρουσιαστεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την ερχόμενη εβδομάδα.