Οι δράσεις της εικαστικού, ερευνήτριας και δημιουργού του έργου "Ακαμαντίς | Head and Hand" Κυριακής Κώστα συνεχίζονται το Σάββατο με περιηγήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ακάμα, σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Terra Cypria και με κύριο καθοδηγητή τον Κωνσταντίνο Περικλέους, βιολόγο/επιστήμονα διατήρησης και άγριας ζωής της ΜΚΟ.