Ολοκληρώθηκε στον Δήμο Δερύνειας η Δημοτική Βιβλιοθήκη και Αίθουσα Μελέτης και Πολιτισμού «Αδάμ Αδάμαντος», με κόστος 560 περίπου χιλιάδων ευρώ.