Στην ανάπτυξη λογισμικού και τεχνολογικών εργαλείων για την αποτελεσματική αξιολόγηση των φυτών, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην κυπριακή γεωργία, προχωρεί το Frederick Research Center (FRC).