Διήμερη εκδήλωση διάχυσης (Multiplier Event) με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο In-Voice4MPowerment διοργάνωσε στις 28 και 29 Νοεμβρίου τo Γραφείο Επιθεώρησης Μουσικής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.