Στην ψηφιοποίηση και ανάδειξη του τεράστιου πλούτου, που περιέχουν τα αρχεία του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου – Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού, προχωρεί το Ινστιτούτο Κύπρου.