Άνοιξε στο Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή, στα Πλατανίσκια, η έκθεση Χαμπής εικονογράφος, με χαρακτικές εικονογραφήσεις του μιας περιοδου 46 χρόνων, απο το 1973 ως το 2019.