Την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης, που αφορά την μεταξύ τους συνεργασία στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης, ανακοίνωσαν η Celestyal και η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου/Intercollege.