Υπάρχει ανάγκη άμεσης βελτίωσης της νομοθεσίας και των σχετικών κανονισμών που διέπουν τις γραπτές εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισίμων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ Παναγιώτης Λυσάνδρου, προσθέτοντας ότι η οργάνωση προτίθεται να ζητήσει άμεση συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, για να συζητήσει τρόπους επίλυσης των σοβαρών στρεβλώσεων που, όπως είπε, έχουν διαφανεί με την εφαρμογή των εξετάσεων του Νέου Συστήματος Διορισίμων.