Στη μάχη για διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030, ρίχνεται ο Δήμος Ύψωνα και οι οκτώ κοινότητες που θα συναποτελούν τον νέο Δήμο Κουρίου (Δυτικής Λεμεσού), υπό τον συντονισμό της εταιρείας Κούριον 2030 «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Υποψήφια Πόλη».