Σε εισόδους ή εξόδους ιδιωτικών νηπιαγωγείων και χώρους στάθμευσης επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) αλλά δεν επιτρέπεται η καταγραφή ήχου, σε καμία περίπτωση, αφού κάτι τέτοιο παρεμβαίνει υπερβολικά στην ιδιωτικότητα των υποκειμένων των δεδομένων, διευκρινίζει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, με αφορμή ερωτήματα και παράπονα που λαμβάνει το Γραφείο της.