Πέραν των 40 νέων έλαβαν μέρος στο Σχέδιο Συμμετοχής Νέων με τίτλο «Σπάσε τη Σιωπή» που διοργάνωσε η Youth Dynamics μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, το οποίο είχε ως στόχο να ενισχύσει και να θωρακίσει, σε ένα βαθμό, τις γυναίκες θύματα βίας και στερεοτυπικών συμπεριφορών, σε σχέση με τα φύλα και να ενδυναμώσει τον ρόλο τους στην κοινωνία.