Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Ομογενείς Δασκάλους από τα Κοινοτικά Σχολεία της Αρχιεπισκοπής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το οποίο θα διαρκέσει από τις 9 μέχρι τις 19 Ιουλίου 2024, διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).