Η 2η περίοδος υποβολής αιτήσεων για σπουδές εξ αποστάσεως στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 άρχισε στις 10 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 21 Αυγούστου 2024.