Την πολυεπίπεδη συνεργασία για προώθηση της αξίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη νεολαία και παράλληλα τη γεφύρωση της τυπικής μάθησης με τον εθελοντισμό και τη μη τυπική μάθηση, προβλέπει Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Λεμεσού και Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας.