Εφόσον κάποια από τα μέτρα κατά της Ρωσίας για τα οποία γίνεται εισήγηση στην ΕΕ δεν βοηθούν και δεν είναι προς τον στόχο που επιδιώκει η ΕΕ, αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα δεν θα υιοθετηθούν, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.