Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ), έλαβε δωρεά ύψους €10,000 από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας την 8η Αυγούστου 2022. Η δωρεά αυτή φέρνει τη συνολική συνεισφορά της Κίνας προς τη ΔΕΑ στις €20,000 από το 2019.