Η Κυπριακή Δημοκρατία σε μια προσπάθεια θωράκισης έναντι στις διαρκώς αυξανόμενες τουρκικές προκλήσεις και τις αναδυόμενες ασύμμετρες απειλές, έχει αναπτύξει διμερείς και τριμερείς συνεργασίες στους τομείς άμυνας και ασφάλειας με 16 περιφερειακές και ευρωπαϊκές χώρες και με άλλους σημαντικούς δρώντες στην περιοχή, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, δήλωσε απόψε ο Υπουργός Αμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης.