Διμερείς συναντήσεις με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Κίνας, καθώς και με τον Πρωθυπουργό του Ιράκ, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων το σημερινό πρόγραμμα των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.