Το Ναυτικό υλοποιεί ένα μακρόπνοο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και μεταξύ άλλων έχουν ενισχυθεί οι αντιπλοϊκές δυνατότητες του, ενώ παράλληλα συνεχίζεται ο σχεδιασμός για την συμπλήρωση και σταδιακή επέκταση των δυνατοτήτων της Ναυτικής Βάσης για την  εξυπηρέτηση πολεμικών πλοίων, ανέφερε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος, Γεώργιος Τσιτσικώστας.