Ως Κυβέρνηση «έχουμε ως ύψιστο καθήκον και ως πρώτιστο μέλημά μας τη λύτρωση της μαρτυρικής μας πατρίδας», είπε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, σε επιμνημόσυνο λόγο της την Κυριακή στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων των κοινοτήτων Τάλας και Κισσόνεργας.