Νομικό κώλυμα στη διερεύνηση των κόκκινων φακέλων διαπιστώνει η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε εκκρεμότητα το πιο σημαντικό θέμα.