Μια σειρά από καθοριστικές επιτυχίες και μελλοντικούς στόχους που σχεδιάζει να υλοποιήσει, ανακοίνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Τζούντο, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση και τη συνεχή προσπάθειά της για αριστεία στον χώρο του αθλητισμού.