Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου

O Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση ως ακολούθως:

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :

 

19/05/2022

       

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000

 
       
 

ΕΥΡΩ/EURO (€)

   

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:

85,133.49

   
       

ΔΕΙΚΤΗΣ

TIMH

% MET.

ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)

INDEX

VALUE

% DIFF.

VALUE (€)

FTSE/CySE 20

40.140

-0.640

84,371.910

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

40.920

-0.990

79,182.510

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

784.910

0.500

1,509.710

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

66.830

-0.620

84,377.240

ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

865.450

0.000

0.000

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1,014.130

0.050

5,194.730

FTSE/XA - XAK Τραπεζικός Δείκτης

409.280

-4.350

 
       
       

* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από

 

την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.